Academic Council

ŘÍDÍCÍ RADA PIBS

prof. Ing.Richard Hindls, CSc.
bývalý rektor VŠE v Praze
prof. Ing. Petr Záruba, DrSc.
děkan PIBS
Ing. Jana Abdallová, MBA
proděkan a ředitelka PIBS

VEDENÍ PIBS

prof. Ing. Petr Záruba, DrSc.
děkan PIBS
Ing. Jana Abdallová, MBA
proděkan a ředitelka PIBS

AKADEMICKÁ RADA

prof. Ing. Bohumil Král, CSc., předseda
VŠE Praha, vedoucí katedry manažerského účetnictví
prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc., člen
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, člen
generální ředitel Sindat, spol. s r.o.

RADA PRO HOSPODÁŘSKOU PRAXI

prof. Ing. Petr Záruba, DrSc.,
děkan PIBS
Ing. Pavel Viertl, Ph.D.
Head of Funding at PPF Real Estate

RADA PRO ZAHRANIČNÍ STYKY

Sue Shaw, předseda
Manchester Metropolitan University, Deputy Vice-Chancellor
prof. Gerhard Reber, člen
Johanes Kepler Universitaet Linz
Ing. Jana Abdallová, MBA, člen
proděkan a ředitelka PIBS

Where you find us