PRAGUE INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL REALIZUJE OD ÚNORA 2006 PROJEKT E-LEARNING - MODERNÍ NÁSTROJ PRO STUDIUM MBA - PROŠKOLENÍ LEKTORŮ, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

V rámci projektu jsou realizovány tyto aktivity:

  • Vytvoření technické platformy
  • Proškolení 25 lektorů
  • Vytvoření 25 e-learningových modulů
  • Testování vytvořených modulů
  • Pilotní ověřovací kurs pro 25 studentů


Cíle projektu:

  • Zvýšit odbornou a pedagogickou způsobilost 25 lektorů Prague International Business School jejich proškolením v e-learningové metodě výuky v anglickém jazyce.
  • Rozšířit nabídku a zvýšit kapacitu dalšího vzdělávání ze strany Prague International Business School vytvořením a pilotním ověřením nového e-learningového kurzu MBA v anglickém jazyce.