Přijímací řízení - kontaktní MBA

Požadavky na přijetí:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářský stupeň)
  • minimálně dva roky praxe
  • pasivní znalost angličtiny
  • absolvování přijímacího řízení:
    písemný test zaměřený na matematicko-logické myšlení (upravený GMAT), písemné ověření jazykových znalostí (angličtina/němčina), krátký pohovor se zástupci vedení školy 

Součástí ústního pohovoru je ověření zájmu o studium, průběh praxe, osobní charakteristiky, plány osobního rozvoje, časové možnosti ke studiu

V případě podnikové formy studia jsou studenti vybíráni ve spolupráci s vrcholovým managementem zúčastněných firem. Ten se také podílí na  výběru témat pro projekty, které studenti zpracovávají na závěr studia.

Přijímací řízení - international MBA

Požadavky na přijetí:

  • diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání (alespoň bakalářský stupeň)
  • dostatečné znalosti anglického / německého jazyka
  • nejméně dvouletá hospodářská praxe po ukončení vysoké školy

 

Termíny přijimacích řízení

Do kurzů MBA (rezidenční a distanční forma a česko-německý program) jsou aktuální termíny přijímacího řízení pravidelně vypisovány a  zveřejňovány na úvodní stránce Aktuality. Konat se bude v sídle školy v hotelu Krystal, J. Martího 2, Praha 6. Přihlášky (nejlépe v  elektronické podobě) se stále přijímají na adrese info@pibs.cz. Pokud vyhlášený termín přijímacího řízení nevyhovuje, kontaktujte laskavě sekretariát školy.

Přihlášky