Master of  Business Administration (MBA)

Část I

Část II

Makroekonomie a mikroekonomie, jejich systémy řízení,
vč. strukturálního uspořádání a vazeb
prof. Soukup

Manažerské finanční řízení a manažerské účetnictví
 

prof. Kislingerová, prof. Král

Kritické faktory úspěšného fungování a konkurenčně
schopného rozvoje

Ing. Matyáš

Mezinárodní finance
  

prof. Durčáková

Strategický management
 

doc. Havlíček

Procesní  řízení
 

prof. Řepa

Finanční řízení a moderní metody účetnictví
 

prof. Kislingerová, prof. Král

Strategické řízení, Balanced Score Card
 

prof. Souček, Ing. Matyáš, doc. Scholleová

Organizační architektura, Corporate Management Performance
 

prof. Malý, ing. Mastný, ing. Kulhánek, Ing. Matyáš

Organizační kultura a inovační chování
 

doc. Bedrnová

„Lídrovství“ a hlavní principy personálního řízení
 

prof. Dvořáková, prof. G. Reber - Johanes Kepler University - Linz, Mgr. P. Cetkovský

Úloha IS/ICT
 

doc. Pour
 

Problematika globálních výzev, globální modelování
 

Ing. Halík

Strategický marketing
 

Ing.Halík
Miniprojekt
 
Závěrečný projekt