PIBS nabízí v současné době tři základní formy studia Master of Business Administration (MBA) při zaměstnání, které se neliší svým obsahem a rozsahem, ale jen časovým rozvrhem.

Rezidenční forma - probíhá jednou za měsíc od středy do soboty (nebo od pátku do neděle) 2 1/4 roku. Výuka je velice intenzivní. Největším kladem této formy je, kromě nabytých vědomostí a dovedností, možnost sdílení zkušeností manažerů z různých odvětví. Rezidenční forma studia MBA je koncipována tak, aby byla co nejvíce využita interpersonální komunikace a docílilo se tak synergického efektu, vyplývajícího z týmové práce manažerů různých zaměření. Výuka probíhá v  sídle PIBS s možností ubytování.

Rezidenční formou, zaměřené na management zdravotnictví - výuka probíhá jeden týden (úterý – pátek) v každém měsíci.

Distanční forma - je určena všem, kteří si chtějí organizovat časový rozvrh studia sami a věnovat se mu v době pro ně nejvhodnější. Studium je plánováno na 2-3 roky podle intenzity studia. Distanční forma studia byla poprvé zahájena v červnu 2003. Bližší informace ke studiu naleznete v části "Studijní programy", nebo je možné kontaktovat přímo sekretariát PIBS.

Podniková forma - je rezidenční formou realizovanou v regionu podniků, které naplní kurz svými frekventanty a organizačně i časově je přizpůsobena jejich požadavkům. Prostřednictvím výběrových předmětů a  závěrečných projektů mohou podniky zvolit témata odpovídající zvláštnostem jejich podnikové činnosti.