Distanční studium

Distanční studium MBA je program, určený těm zájemcům, kteří si chtějí organizovat časový rozvrh studia sami a věnovat se mu v době pro ně nejvhodnější. Distanční studium nabízí možnost výrazně individuálního vzdělávání doma bez pravidelných návštěv školy.
Délka studia je plánována na 2-3 roky v závislosti na intenzitě studia jednotlivých studentů. 

Podmínky přijetí:

 • ukončené studium VŠ (min. Bc.) libovolného směru 
 • nejméně dvouletá praxe 
 • úspěšné složení přijímací zkoušky

Studium je rozloženo obvykle do dvou let (čtyř semestrů) v nichž studenti skládají postupně zkoušky (získávají zápočty) ze skupin předmětů: 

Teoreticko-metodické předměty 

 • Makroekonomie 
 • Mikroekonomie 
 • Kvantitativní metody 
 • Aplikovaná statistika 
 • Manažerská ekonomika 


Základní předměty 

 • Účetnictví 
 • Finance 
 • Marketing 
 • Operační managament 
 • Informační systémy 
 • Obchodní právo 
 • Řízení lidských zdrojů 
 • Obchodní angličtina


Integrační předměty 

 • Strategie 
 • Podnikatelská kultura a etika 
 • Globalizace 


Specializační předměty 

 • Marketingový výzkum 
 • PR 
 • Hodnotový managament 
 • Nové cesty financování podniku 
 • Logistický managament 
 • Managament znalostí 
 • Úvěrový rating 
 • Strategické aliance 
 • Řízení a správa společností 


Semináře (jednodenní) 

Group assignement jeden za semestr

 1. Manažerské dovednosti 
 2. Interkulturální komunikace 
 3. Kvantitativní metody 
  Aplikovaná statistika 
 4. Podnikatelská politika 

Skupinová práce - 4 zápočty
Miniprojekt
Závěrečný projekt


Ve druhé polovině studia zpracovávají miniprojekt a studium je ukončeno obhajobou závěrečného projektu, který je zpracován v závěru studia.
Při zahájení studia jsou studenti zařazeni do pracovních týmů, ve kterých budou v průběhu studia řešit postupně zadávané případové studie, team assigments apod.
V průběhu každého semestru je organizován jeden workshop, jehož obsahem budou různé typy dovednostních seminářů probíhajících za přímé účasti lektorů.
Zkouška může být ústní, písemná, příp. na základě zpracované eseje.  
Podmínky studia a ověřování znalostí jsou uvedeny ve studijním a  zkouškovém řádu, které obdrží každý student při přijetí ke studiu.

Kde nás najdete