Při volbě studia jsou rozhodující záruky jeho mezinárodního uznání, které úzce souvisejí s jeho kvalitou. Kritériem pro výběr školy je tedy akreditace jejích studijních programů zahraničními universitami a Českou asociací MBA škol (Czech Association of MBA Schools - CAMBAS), která vznikla obdobně jako podobné instituce v jiných vyspělých zemích světa, aby garantovala potřebnou vysokou kvalitu studia. Její akreditační kritéria jsou velmi přísná a náročná na úroveň programu i vyučujících pedagogů. Zahraniční akreditace je podmínkou členství v CAMBAS.

 

Pražská mezinárodní manažerská škola má své studijní programy plně akreditované Manchester Metropolitan University (MMU) a současně byla jednou ze tří zakládajících institucí CAMBAS, protože mimo jiné splňovala také požadavek vazby na renomovanou vysokou školu, akreditovanou uznávanou institucí ve vlastní zemi.