ŘÍDÍCÍ RADA PIBS

prof. Ing.Richard Hindls, CSc.
bývalý rektor VŠE v Praze
prof. Ing. Petr Záruba, DrSc.
děkan PIBS
Ing. Jana Abdallová, MBA
proděkan a ředitelka PIBS

VEDENÍ PIBS

prof. Ing. Petr Záruba, DrSc.
děkan PIBS
Ing. Jana Abdallová, MBA
proděkan a ředitelka PIBS
Oldřich Dutý, DBA, MSc
proděkan pro strategii a zahraniční styky

AKADEMICKÁ RADA

prof. Ing. Bohumil Král, CSc., předseda
VŠE Praha, katedra manažerského účetnictví

RADA PRO HOSPODÁŘSKOU PRAXI

prof. Ing. Petr Záruba, DrSc.,
děkan PIBS
Ing. Pavel Viertl, Ph.D.
Head of Funding at PPF Real Estate

RADA PRO ZAHRANIČNÍ STYKY

Sue Shaw, předseda
Manchester Metropolitan University, Deputy Vice-Chancellor
prof. Gerhard Reber, člen
Johanes Kepler Universitaet Linz
Ing. Jana Abdallová, MBA, člen
proděkan a ředitelka PIBS