Učitelé kurzů

přednášející

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. VŠE Praha, katedra podnikového a evropského práva
prof. Ing. Richard Hindls, CSc. emeritní rektor VŠE Praha
prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc. VŠE Praha, fakulta informatiky a statistiky
prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. emeritní rektor VŠE Praha, katedra měnové teorie a politiky
Ing. Jaroslav Halík, Ph.D., MBA VŠE Praha, katedra mezinárodního obchodu
doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. VŠE Praha, katedra psychologie a sociologie řízení
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. VŠE Praha, katedra strategie
prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. VŠE Praha, katedra personalistiky
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. VŠE Praha, katedra manažerského účetnictví
prof. Ing. Milan Malý, CSc. VŠE Praha, katedra managementu
doc. Ing. Jan Pour, CSc. VŠE Praha, katedra informačních technologií
Ing. Šimon Mastný, MBA Solvo Partners
Vadim Petrov, Bc. ředitel komunikace Ringier Alex Springer CZ a.s.
doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc. VŠE Praha, katedra filosofie
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c. VŠE Praha,katedra ekonomické statistiky
prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc. Management Focus Intern.Consulting Group s.r.o.
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. VŠE Praha, proděkan Fakulty podnikohospodářské, katedra mikroekonomie
Ing. Jana Soukupová, CSc. VŠE Praha, katedra mikroekonomie
doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D. VŠE Praha, katedra manažerského účetnictví
doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. VŠE Praha, katedra strategie
prof. Ing. Václav Řepa, CSc. VŠE Praha, katedra informačních technologií
Ing. Ondřej Matyáš, PH.D. VŠE Praha, katedra manažerského účetnictví
Ing. Pavel Viertl, CSc. Head of Funding at PPF Real Estate
Ing. Petr Zahradník, MSc. člen NERV a hlavní ekonom Conseq Investment Management
prof. Ing. Petr Záruba, DrSc.

děkan PIBS

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. bývalý děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE Praha,
  bývalý náměstek ministra školství
RNDr. Tomáš Votruba, CSc., MBA generální ředitel ROCHE s.r.o.
PhDr. Karel Voříšek moderátor hlavní zpravodajské relace televize Prima
doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. VŠE Praha, bývalý ministr privatizace České vlády
MUDr. Pavel Horák, MBA bývalý generální ředitel VZP ČR
JUDr. Martin Roman býv. generální ředitel ČEZ a.s.
Ing. Vratislav Kulhánek, Dr.h.c.  
Ing. Jana Víšková  

zahraniční profesoři

prof. Sue Shaw Manchester Metropolitan University, UK
prof. László Czabán, Ph.D. Manchester Business School, UK
prof. Julia Davies Lancaster University, UK
prof. Patricia Rees Manchester Metropolitan University, UK
prof. Rudolf Mauch, MBA Mauch & Partner, Mnichov, BRD
prof. Patrick Fleenor, Ph.D. Seattle University, USA
prof. Alan Fox Ulster University, UK
prof. Gerald Keim Texas A&P University, USA
prof. Dr. Helmut Lang Fachschule Aresbech Nürnberg, BRD
prof. Tom Lupton EADA, Spain
prof. Bruce McKern Carnegie Mellon, Pitsburgh, USA
prof. Thomas R. Piper Harvard Graduate School of Busin. Admin., USA
prof. Gerhard Reber Johannes Kepler University Linz, Austria
prof. Dr. Peter Sokolowsky University of Saarland, BRD
prof. Richard Thorpe Leeds University, UK
prof. Ralph W. Huenemann Harvard University, Victoria University, USA
prof. Josef Brada Arizona State University, USA

 

Kde nás najdete