Jde především o zajištění kvality a potřebného spojení s aktuálními problémy praxe při dodržování potřebného akademického standardu celého výukového procesu. Do výuky byly zařazeny problémy globalizace, corporate governance, managementu rizika, procesního řízení a dalších témat. Dále se výuka soustředí na vybraná odvětví jako např. zdravotnictví a další neziskové sektory.

Snahou školy je při dodržení požadované univerzálnosti studia MBA dát studentům příležitost vybrat si z nabízených volitelných bloků požadovanou specializaci. Stejná možnost výběru existuje i při volbě vhodné formy studia, jako je rezidenční,distanční či kombinovaná forma rezidenční a denní, navíc v zahraničí.

Jedním z výrazných trendů současných MBA škol je vytváření strategických aliancí s partnerskými školami, ve kterých dochází k výměně studentů, rozdělení studia do více zemí a konají se společné exkurze a praxe do  perspektivních zemí. PIBS ve spolupráci s ESCP-EAP v Berlíně organizuje česko-německý MBA program s praxí v německých podnicích. Ve spolupráci s partnerskou Manchester Metropolitan University organizuje poznávací exkurze do Anglie a ČR, ale i do Číny. Škola výrazně posiluje podíl špičkových manažerů ve výuce formou vybraných přednášek, které mají u studentů mimořádný ohlas. Stejně tak pokračuje v přednáškách zahraničních profesorů, což studentům dává možnost rozšíření znalostí a srovnání s domácími lektory.

 

Autor: Ing. Jana Abdallová, ředitelka PIBS (Moderní řízení, 09/2006)