Otázky:

I. Je důležité, aby vysoké školy měly úzkou vazbu na praxi?

II. Měly by vysoké školy blíže spolupracovat se školou podobného zaměření v zahraničí?