Historie a vznik

V roce 1991 byl schválen tříletý projekt v rámci programu TEMPUS-PHARE, financovaný Evropskou unií, jehož hlavním cílem bylo připravit studium MBA (Master of Business Administration). Řešením projektu byla pověřena Vysoká škola ekonomická (VŠE) v Praze a tři zahraniční partneři: Manchester Metropolitan University, Lancaster University z Velké Británie a EADA Barcelona ze Španělska. Aktivně se na  tvoření projektu podílela i London Business School.

V rámci tohoto projektu byla v roce 1992 založena Pražská mezinárodní manažerská škola. Zakladateli této nevýdělečné organizace byly VŠE a  Nadace Management Studies.

Úroveň studia vychází z bohatých zkušeností zahraničních partnerů. Významně k tomu přispěla mezinárodní akademická rada PIBS, v jejímž čele stál profesor Tom Lupton, dřívější děkan Manchester Business School a  jejímiž členy byli další známí profesoři významných světových škol. Již v  roce 1994 byl studijní program PIBS akreditován Manchester Metropolitan University. Od té doby v pravidelných intervalech dochází k průběžnému hodnocení úrovně zahraničními evaluátory, renomovanými profesory managementu. Aktualizaci požadavků na studium napomáhá vytvářet Rada expertů PIBS ustavená z vedoucích manažerů předních českých podniků.

V roce 1994 se PIBS stala také jako první česká škola přidruženým členem European Foundation of Management Development (EFMD), jejímž hlavním cílem je zvyšování kvality manažerského studia v Evropě. První absolventi získali tituly MBA v roce 1995. Další promoce následovaly v  letech 1996 a 1998.

 

PIBS je zakládajícím členem České asociace MBA škol (CAMBAS) a je členem České manažerské asociace.

 

V současné době připravuje PIBS mezinárodní kurzy MBA ve spolupráci se zahraničními školami v Německu, Velké Británii a Francii.

Kde nás najdete