Administrativa PIBS

děkan 

prof. Ing. Petr Záruba, DrSc.

proděkan a ředitelka PIBS

Ing. Jana Abdallová, MBA

Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS)

právní forma: zájmové sdružení právnických osob
registrace: zapsána ve spolkovém registru vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58778
sídlo: J. Martího 2/407, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
IČ: 452 51 819

statutární orgán: Ing. Jana Abdallová, MBA

DIČ: CZ45251819 (PIBS je plátcem DPH)

datová schránka: dzhiwbb
 

Kde nás najdete