Studium MBA se zaměřením na státní správu

12.08.2013
Od akademického roku 2013/2014 nabízí PIBS ve spolupráci s Vysokou školou politických a společenských věd (VŠPSV) studium, které je orientováno na českou i evropskou veřejnou správu.

Cílem studia je především seznámit účastníky se současnou podobou veřejné správy u nás i v Evropské unii a nabídnout jim takové znalosti a dovednosti, které jim významně pomohou v orientaci v českém a evropském administrativním, veřejnoprávním či politickém prostředí.

Kurz je především určen pracovníkům na vrcholové a střední úrovní řízení veřejné správy, ale i podniků, zejména však pracovníkům veřejné správy, kteří chtějí dále postupovat v kariérním růstu,
zaměstnancům managementu politických stran či politikům, kteří si prohloubí své praktické znalosti o významné teoretické poznatky z oblasti řízení, veřejné správy nebo mezinárodní a evropské politiky a
zástupcům vrcholového managementu českých podniků, kteří se seznámí s rozhodovacími procesy v české i evropskéveřejné správě.

 

Přihlášku ke studiu MBA naleznete v sekci „Studijní programy
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Ing. Jana Abdallová, MBA, ředitelka PIBS, tel.: 602 225 554, e-mail: abdalla@pibs.cz

Kde nás najdete