Studium MBA ICT – příležitost pro manažery v informatice

28.06.2012
Od akademického roku 2012/2013 PIBS nabízí i MBA studium manažerů a specialistů v oblasti podnikové informatiky zaměřené na řízení provozu a rozvoje informačních systémů a implementace informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací.

Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS) při VŠE v Praze nabízí studium MBA ICT

Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS) při Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) je jednou z prvních škol MBA na českém trhu. Vznikla v r. 1991 a již od svého založení se soustředila především na nabídku studia Master of Business Administration (MBA). Později ho doplnila i návaznou formou studia Doctor of Business Administration (DBA).

MBA – Master of Business Administration

Manažerské vzdělání typu MBA (Master of Business Administration) a některé jeho variace, jsou po řadu desetiletí osvědčenou a prestižní formou špičkové přípravy vrcholových manažerů ve vyspělých ekonomikách světa. V naší zemi se začalo rozvíjet začátkem devadesátých let minulého století.

MBA ICT

Od akademického roku 2012/2013 PIBS nabízí MBA studium pro manažery a specialisty v oblasti podnikové informatiky zaměřené na řízení provozu a rozvoje informačních systémů a komunikačních technologií a jejich aplikací – tzv. MBA ICT

Obsah studia

Obsah studia je cílen primárně do manažerské a aplikační roviny podnikové informatiky. Studium je proto určeno zejména informačním manažerům, resp. CIO, projektovým manažerům, předním informačním architektům, projektantům a analytikům působícím v informatických útvarech podniků a organizací v nejrůznějších sektorech ekonomiky i veřejné správy, stejně tak jako ve společnostech působících na ICT trhu.

Specializované předměty MBA ICT

Ke specializovaným tématům zaměřeným na oblast podnikové informatiky patří zejména principy, metody a modely řízení podnikové informatiky, řešení vztahů podnikových potřeb a informatiky (Business – IT Alignement), pozice a úkoly informačních manažerů (CIO), organizační a ekonomické otázky podnikové informatiky, právní specifika, analýzy ICT trhu, metody a problémy řízení projektů, architektury informačních systémů, řešení jejich bezpečnosti, plánování a přístupy k implementaci strategických aplikací, např. business intelligence, řízení podnikového obsahu a dalších. Uvedená a další témata přednášejí jak pracovníci katedry informačních technologií VŠE, z nichž naprostá většina má vlastní praktické zkušenosti z řešení nejrůznějších typů projektů, tak externí specialisté působící v předních informatických společnostech:

prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.: Řízení podnikové informatiky
prof. Ing. Jan Dohnal, CSc.: Cíle byznysu, jejich podpora v ICT a priority CIO,
Ing. Dušan Chlapek, PhD.: Řízení projektů
doc. Ing. Ota Novotný, PhD., prof. Ing. Josef Basl, CSc., Ing. Miloš Maryška, Ph.D.: Makroekonomické a mikroekonomické aspekty podnikové informatiky a s ní spojených inovací
Ing. Petr Koubský, PhD.: Analýzy ICT trhu
Ing. Libor Gála, RNDr. Igor Čermák, CSc.: Integrace a bezpečnost podnikové informatiky
doc. Ing. Ota Novotný, PhD., Ing. Renáta Kunstová, PhD., doc. Ing. Jan Pour, CSc.: Strategické aplikace podnikové informatiky
Ing. Libor Gála, Ing. Pavel Hrabě: Podniková architektura.

Přednášky tak zahrnují i diskuse nad specifickými problémy praxe, případové studie, nebo hodnocení výsledků realizovaných průzkumů v ČR i zahraničí. Na konci studia studenti zpracovávají Závěrečný projekt, který je tematicky orientován na řešení úloh a problémů vlastní podnikové praxe.

Pro koho je studium určeno

Studium je určeno absolventům vysokých škol všech oborů (předpokladem je alespoň bakalářský stupeň), kteří mají nejméně dvouletou praxi. Přijímací zkoušky se skládají z testu logického myšlení (GMAT) a jazyka (angličtiny nebo němčiny). Studium probíhá v češtině, s vybranými přednáškami v angličtině nebo němčině.

Forma studia

Studium je dvouleté bez přerušení zaměstnání ve dvou hlavních formách:
rezidenční, probíhající jeden týden v měsíci v Praze (či o víkendu);
podnikové („in company courses“), organizované jako rezidenční, ale pořádané v sídle daného podniku, kam lektoři dojíždějí.

Cena studia

Cena studia je 250.000 Kč bez DPH.
V ceně je zahrnuta základní literatura předepsaná garantem kurzu.

Přihlášku ke studiu MBA naleznete v sekci "Studijní programy".

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Ing. Jana Abdallová, MBA, ředitelka PIBS, mobil: +420 602 225 554, e-mail: abdalla@pibs.cz

Kde nás najdete