Především ženy projevily zájem o "Vzdělávání mentorů v oblasti mezinárodního obchodu"

01.12.2014
Pod vedením zkušené lektorky Lindy Štucbartové se posluchačky v průběhu dvou velmi interaktivních setkání seznámily s problematikou mentoringu v kontextu vlastní manažerské práce a v celkovém kontextu organizace.

Posluchačky ocenily kombinace přednáškové, diskusní a skupinové formy práce a zejména zaměření se na seznámení s teoretickými východisky v  kombinaci s praktickým nácvikem mentorských setkání. Lektorka kladla důraz na aplikaci a vyzkoušení poznatků v praxi.

 

Kde nás najdete