PIBS doporučuje současné novinky nakladatelství Management Press

02.05.2016
89 nejdůležitějších manažerských teorií, Přesvědčivé vystupování jako konkurenční výhoda, Management osobního rozvoje, 77 jednoduchých způsobů jak zvýšit produktivitu a zisk, Management inovací, Druhá křivka. Jak neminout odbočku do budoucnosti.

89 nejdůležitějších manažerských teorií - autoři Jim McGrath, Bob Bates sestavili manažerskou příručku teorií a modelů k využití v každodenním životě s vysvětlením základních myšlenek těchto teorií. Doporučená praktická uplatnění a zodpovězené otázky pomohou manažerům lépe porozumět firmě i vlastnímu manažerskému stylu.

 

Přesvědčivé vystupování jako konkurenční výhoda - nejnovější publikace Brecka Englanda, Kory Kogona, Julie Schmidtové ze společnosti FranklinCovey je určena každému, kdo chce účinně zaujmout, sdělit vše potřebné, získat a udržet pozornost posluchačů. Autoři přinášejí praktický model jak prostřednictvím prezentace efektivně dosáhnout svého cíle.

 

Management osobního rozvoje - autorů Evy Bedrnové, Daniely Pauknerové a kol. vychází aktalizované a doplněné druhé vydání úspěšné monografie s cílem poskytnout zasvěcený pohled na problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Čtenářům může poskytnout podněty k zamyšlení i k nastartování změn v jejich životě. MUDr.K.Cajthamlová obohatila monografii o cenné rady týkající se životosprávy a zdravé výživy. Publikace je určena nejen studentům vysokých škol ekonomického zaměření, ale všem těm, kteří efektivním sebeřízením, zdravým životním stylem chtějí žít spokojený a smysluplný život.

 

77 jednoduchých způsobů jak zvýšit produktivitu a zisk - kniha významných anglických konzultantů a pedagogů Jerema Edena a Terri Longa je praktickou příručkou podnikové racionalizace zaměřenou na zvyšování produktivity a zisku. Autoři na základě svých výzkumů a zkušeností uvádějí spektrum finančně dostupných a pracovně méně náročných racionalizačních opatření a změn, které lze snadno dosáhnout v rámci existujícího systému řízení organizační jednotky. Pokud na věci pohlédneme jinýma očima odhalíme skryté rezervy, nevyužité zdroje a naopak místa, kde dochází ke zbytečnému plýtvání. Příručka je obohacena řadou zábavných příběhů z podnikového života a mohou ji využt manažeři nadnárodních společností i členové malých pracovních týmů, kteří mají zájem zlepšovat svoji práci.

 

Management inovací - monografie autorského týmu pod vedením Jaromíra Vebera si klade za cíl upozornit na význam inovací pro konkurenceschopnost podniků a českých ekonomik, uvádí nové přístupy a metody inovací, které potvrdila praxe. Inovace jsou vnímány jako významný faktor ekonomického rozvoje jak z pohledu makroekonomického, tak z pohledu mikroekonomického a zasahují do všech oblastí. Kniha je určena pracovníkům firem, kteří se rozhodli vydat cestou „inovací“, uplatnění najde i mezi studenty vysokých škol ekonomického zaměření.

 

Druhá křivka. Jak neminout odbočku do budoucnosti.  S námitkou, že status quo je lepší, než věci nové a neznámé se setkáváme často. Odpor ke změnám je lidem vrozený. Problém ovšem je, že naše společnost se dostala do kritického bodu. Nefunguje, jak by měla a většině lidí se nežije snadněji než dříve, naopak, jejich život je stále obtížnější. Narůstá nerovnost, bohatství se už zdaleka nešíří shora dolů, jak tomu bylo kdysi. Nešíří se ani zdola nahoru, jak by teoreticky mělo, protože spotřebitelé se utápějí v dluzích. Většina společenských zvyků, pravidel a institucí zůstává nastavena na podmínky časů, které už minuly. Zdá se, že západní svět usnul v jakémsi odpočinkovém režimu. Jenže přítomnost nelze prodlužovat donekonečna. Problém ovšem je, že lidé, kteří jsou teoreticky za naši budoucnost odpovědní, začali odvážné myšlení považovat za příliš podezřelé, případně příliš riskantní. Kniha Druhá křivka přináší jedno podstatné sdělení platné pro celou řadu oblastí života: pokud se máme posunout vpřed, je nezbytné učinit zásadní změny. Zvolit nový směr, který se bude odlišovat od dosavadního. To mnohdy zároveň vyžaduje zcela nový pohled na známé problémy.

 

Kde nás najdete