OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

18.07.2013
Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS) při VŠE v Praze byla v rámci výběrového řízení vybrána Úřadem městské části Praha 7 jako „Dodavatel služeb nastavení systému řízení lidských zdrojů“ při implementaci projektu „Systémové nastavení řízení lidských zdrojů na Úřadě městské části Praha 7“, financovaného z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

 

Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS) při VŠE v Praze byla v rámci výběrového řízení vybrána Úřadem městské části Praha 7 jako „Dodavatel služeb nastavení systému řízení lidských zdrojů“ při implementaci projektu „Systémové nastavení řízení lidských zdrojů na Úřadě městské části Praha 7“, financovaného z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra ČR. Celkové náklady na  projekt jsou ve výši 4 184 079,40 Kč, z čehož na dotaci připadá částka v  maximální výši 3 556 467,49 Kč. Projekt započal v lednu 2013 a bude ukončen 31. ledna 2015.
Projekt si klade za cíl analyzovat dosavadní dílčí nástroje řízení lidských zdrojů na Úřadě městské části Praha 7 a vytvořit z nich koncepční systém, který umožní najít vnitřní efektivitu v úřadě. V rámci realizace bude postupně zvýšena kvalifikace klíčových pracovníků a  posíleny jejich odborné schopnosti. Díky zvýšeným manažerským a odborným schopnostem vyššího a středního managementu bude celý úřad stabilnější při změně personálního systému.
Podrobnosti o projektu lze najít v části pro realizované projekty na internetových stránkách www.esfcr.cz.

Kde nás najdete