OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

02.04.2014
Číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00008
První workshop pro top management

Ve středu 2.4.2014 proběhl v rámci realizace projektu "Systémové nastavení řízení lidských zdrojů na Úřadě městské části Praha 7" první ze tří workshopů, v rámci kterých budou zástupci mandatáře, MČ Praha 7 konzultovat jednotlivé navrhované kroky strategie a její implementace. Workshop byl organizovány pro cílovou skupinu top managementu, tj. 17 osob v pozici vedoucí odboru a tajemník s následujícím programem:

 

1. Cíle strategie řízení lidských zdrojů v územní samosprávě

2. Postavení a role vedoucího zaměstnance při řízení a vedení pracovníků

3. Hodnoty zaměstnanců

4. Motivace zaměstnanců

    4.1 Hodnocení pracovní motivace

    4.2 Případová studie „Hodnocení pracovní motivace“

5. Očekávání pracovníků a jejich naplnění ze strany zaměstnavatele Úřadu městské části Praha 7

6. SWOT analýza o motivaci zaměstnanců v Úřadu městské části Praha 7

7. Doporučení ke zvýšení pracovní motivace

Kde nás najdete