OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

27.03.2014
Číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00008
Klíčová aktivita 03

Úřad městské části Praha 7 v průběhu roku 2013 při implementaci projektu „Systémové nastavení řízení lidských zdrojů na Úřadě městské části Praha 7“, financovaného z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a  zaměstnanost, v rámci výběrového řízení na „Dodavatele služeb nastavení systému řízení lidských zdrojů“, vybral a uzavřel mandátní smlouvu s  Pražskou mezinárodní manažerskou školou (PIBS) při VŠE v Praze. PIBS ukončil klíčovou aktivitu 02, analýzu řízení lidských zdrojů. V současné době zpracovává na základě provedené anylýzy klíčovou aktivitu 03, Strategii řízení lidských zdrojů u zadavatele. Součástí tvorby strategie bude realizace tří workshopů, v rámci kterých budou zástupci mandatáře konzultovat jednotlivé navrhované kroky strategie a její implementace. Workshopy budou organizovány pro cílovou skupinu top managementu, tj. 17 osob v pozici vedoucí odboru a tajemník.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra ČR. Celkové náklady na  projekt jsou ve výši 4 184 079,40 Kč, z čehož na dotaci připadá částka v  maximální výši 3 556 467,49 Kč. Projekt započal v lednu 2013 a bude ukončen 31. ledna 2015.

Projekt si klade za cíl analyzovat dosavadní dílčí nástroje řízení lidských zdrojů na Úřadě městské části Praha 7 a vytvořit z nich koncepční systém, který umožní najít vnitřní efektivitu v úřadě. V rámci realizace bude postupně zvýšena kvalifikace klíčových pracovníků a  posíleny jejich odborné schopnosti. Díky zvýšeným manažerským a odborným schopnostem vyššího a středního managementu bude celý úřad stabilnější při změně personálního systému.

Kde nás najdete