Strana

Studenti Manchester Metropolitan University v Praze

14.08.2012 Návštěva studentů oboru Master of Business Administration (MBA) na Manchester Metropolitan University v Praze pohledem jednoho z nich, pana Phila Osborne
 

Studium MBA ICT – příležitost pro manažery v informatice

28.06.2012 Od akademického roku 2012/2013 PIBS nabízí i MBA studium manažerů a specialistů v oblasti podnikové informatiky zaměřené na řízení provozu a rozvoje informačních systémů a implementace informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací.
 

Studium MBA ICT – příležitost pro manažery v informatice

28.06.2012 Od akademického roku 2012/2013 PIBS nabízí i MBA studium manažerů a specialistů v oblasti podnikové informatiky zaměřené na řízení provozu a rozvoje informačních systémů a implementace informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací.
 

Absolventi Pražské mezinárodní manažerské školy při VŠE v Praze (PIBS) v soutěži Manažer roku

07.05.2012 Stejně jako v minulých ročnících i letos získává absolvent PIBS ocenění v prestižní soutěži Manažer roku 2011. V 19. ročníku této soutěže získal titul Mladý manažerský talent do 35 let Mgr. Jan Rafaj, MBA, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy AcelorMittal Ostrava a.s. V celkovém hodnocení manažerů TOP 10 obsadil osmé místo z 72 nominovaných finalistů.
 

Přednáška Ing. Petra Zahradníka, MSc. na téma „Thoughts about the European Competitiveness of the Czech Economy”

27.04.2012 V pátek 27. dubna 2012 absolvovali studenti MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole při VŠE v Praze spolu se svými anglickými kolegy z partnerské Manchester Metropolitan University přednášku předního českého ekonoma a vedoucího Kanceláře pro Evropskou unii České spořitelny / Erste Bank Petra Zahradníka.
 

Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS) při VŠE v Praze nabízí studium MBA orientované na finanční řízení a jeho informační podporu

03.04.2012 Od akademického roku 2012/2013 nabízí PIBS ve spoluptáci s Katedrou manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a Českou asociací pro finanční řízení (CAFIN) nově i MBA studium, primárně zaměřené na rozvoj vědomostí v oblasti finančního řízení podniku a jeho informační podporu.
 

PIBS je členem řady významných institucí

22.02.2012 Od roku 1992 je PIBS členem prestižní EFMD (European Foundation of Management Development) se sídlem v Bruselu. Je též jedním ze zakládajících členů CAMBAS (Česká asociace MBA škol) a tradičně také CMA (Česká manažerská asociace), kde bude aktivně působit i v roce 2012 (viz osvědčení o členství).
 
Strana