Strana

PIBS doporučuje současné novinky nakladatelství Management Press

02.05.2016 89 nejdůležitějších manažerských teorií, Přesvědčivé vystupování jako konkurenční výhoda, Management osobního rozvoje, 77 jednoduchých způsobů jak zvýšit produktivitu a zisk, Management inovací, Druhá křivka. Jak neminout odbočku do budoucnosti.
 

Slavnostní promoce absolventů studia Master of Business Administration (MBA) na Pražské mezinárodní manažerské škole

10.12.2015 Dvanáctá slavnostní promoce pro 49 nových absolventů PIBS proběhla 9.12.2015.
 

Především ženy projevily zájem o "Vzdělávání mentorů v oblasti mezinárodního obchodu"

01.12.2014 Pod vedením zkušené lektorky Lindy Štucbartové se posluchačky v průběhu dvou velmi interaktivních setkání seznámily s problematikou mentoringu v kontextu vlastní manažerské práce a v celkovém kontextu organizace.
 

V rámci projektu OP VK s názvem "Vzděláváním k rozvoji mezinárodního obchodu" (reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0154)

14.11.2014 se uskutečnily první dva semináře na téma "Mezinárodní obchodní operace a legislativa" (26.9. a 10.10) a "Environmentální problematika v mezinárodním obchodu" (27.9. a 11.10.)
 

Naši úspěšní absolventi

22.09.2014 Ing. Michal Zahradníček, předseda dozorčí rady společnosti PrimeCell Therapeutics - absolvoval studium MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole v roce 1998
 

Obchodujeme se zahraničím

23.07.2014 OP VK s názvem „Vzděláváním k rozvoji mezinárodního obchodu“ (reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0154)
 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

30.05.2014 Číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00008
Druhý workshop
Téma: Personální činnosti v pravomoci územní samosprávy
 
Strana