Počet studentů
Věková struktura
Struktura
  21-30 31-40 41-50 Muži Ženy
Absolutně 105 149 81 303 32
Procentuálně 31,34% 44,48% 24,18% 90,45% 9,55%
structure

 

Počet studentů
Kvalifakační struktura
Struktura zaměstnání
 
VŠ Diplom
E
T
O
TM
M
O
Absolutně
315
102
193
40
135
186
14
Procentuálně
94,03%
30,45%
57,61%
11,94%
40,30%
55,52%
4,18%
structure