Máte diplom Master of Business Administration(MBA) z Pražské mezinárodní manažerské školy?

Pak jste členem Asociace absolventů PIBS

Posláním studia MBA v našich podmínkách je vzdělávat a vychovávat vrcholové řídící pracovníky s neomezeným uplatněním ve všech odvětvích ekonomiky. Jedná se o vysoce specializované manažerské vzdělání odpovídající společenským potřebám nejen v rámci naší republiky, ale také obecným požadavkům kladeným na tuto profesi ve světě.

Právě tato kvalitativní výjimečnost absolventů vedla k myšlence vytvoření asociace, jejímiž členy jsou pouze absolventi PIBS vlastnící diplom MBA. Asociace se tak stala exkluzivním a prestižním klubem vytvářejícím platformu pro rozvíjení důležitých osobních kontaktů mezi jejími členy. Právo členství je automatické, odpadá nutnost přihlašovat se. Každý absolvent může zcela svobodně využívat výhod vyplývajících z  členství, aniž by byl čímkoliv omezován.

Základním programovým cílem asociace, jak už bylo naznačeno, je rozvíjení profesionálních a společenských styků v rámci členské základny,ale především také dále směrem k vládním a dalším řídícím složkám současné ekonomické, finanční a průmyslové politiky. Tomu slouží setkání připravovaná asociací, na nichž jako hosté a prominentní řečníci vystupují přední představitelé průmyslu, obchodu a politiky. Vždy je zajištěn dostatek prostoru pro otevřenou diskusi i pro osobní rozhovory v rámci následující neformální společenské části.

Důležitou složkou všech aktivit je prostředí a eventuální nabídka doplňkových akcí. Pro setkání Asociace absolventů PIBS se osvědčilo příjemné a klidné prostředí zámku Štiřín v období druhé poloviny května, kdy je možnost využít také terasy směřující do přilehlého parku.

Asociace absolventů PIBS vydává také svůj bulletin a na stránkách internetu je k dispozici informační servis.